sırılsıklam aşık etme duası

Kamer’in hevaiyye burçlarından birinde Utarit ile muttasıl olduğu bir gecede ateşe konulmamış bir kerpiç parçası üzerine 1111 ile celbini istediğin adamın ve annesinin adını yazıp, Hamru’l-Keracim denilen buhur ile tütsüledikten sonra üzerine 1000 defa şu ayetleri (Bakara148,Yasin53) okur ve halk arasında tanınmış ismiyle hitab ederek çağırırsan o şahıs nerede olursa olsun aşık bir şekilde derhal gelir.

“Bismillahi’rrahmâni’rrahîm.

İnnallahu yümsi-kü’s-Semâvâti ve’l-arzi en tezûla vele im zâleta in emsekehüma men ehadün min ba’dihi. İnnallahe kâne halîmen Gafûra. Kâlû ya zelkarneyni inne ye’cûce ve me’-cûce müfsidûne fi’l-arzi. Fema’staü en yezharühu ve-ma’stetaû lehü nekba…” Azimet tamam oldu. Bunu Cumartesi günü Zühal saatinde yazmalısın. Yazarken yanında mavi mukte ve amber tütsüsü bulunmalıdır. Yazarken şunu söyle:

“Uktülû fülan bin fülâne vav tı sîn li sevtın sîn el-mütevekkilûn bi sa’ati’l-leyli ve’n-nehhar ve bi hürmeti el-melekü’r-rûhanî rûsâyil” bunun ile yedi defa kasem et. Sıhhati tecrübe edilmiştir. Allah için olsun bunu israf etme. Basit şeyler için de kullanma, en iyisini Allah bilir.

Gelen Aramalar:

  • duaoku net aşk duasıbağlama duasıayırma duasımedyum olcayaşık etme duası büyü
  • srlsklam ak olsam
  • sevdiğini sırılsıklam aşık etme duası
  • youtube aşk etme buyusu com
  • youtube sırıl sıklam aşk etme com
  • yuotube sırıl sıklam aşık etme com

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir