Sevgiliye dualar

Sevdiğniz insanın saçına aşagıda iştirak eden duayı 21 kere okuyup üstünde taşıyana matlup kocaman tek sevgi ve aşk duyar. Saçını bulamayan birey yakında ise hissettirmeden 21 kez okuyup o bireyin yüzüne hissttirmeden üfürüse benzer tesiri görür. Uzakta yanına yaklaşamdıgı birisi ise o insanın hayalini göz önüne getirip niyet üzere okusa ve bu duaya 21 zaman aynı ritimde devam etse muradı hasıl olabilir . Duada ısrar edin. Bizde hangi biçimde olursa olsun 21 zaman bu duayı 21 kere okuyalım. Tek Sürü az tek zamanda karşınızdaki insanın sizlere karşın hareketlerinin değiştiğini görürsünüz.
Bismillahirrahmanirrahim huvel kadirü vel kahirun hemudin el cebbar ya hayyu ya kayyum ya rabbim.
21 kez okuduktan ardından ya rabbi falan oglu ya da kızı falanın aklını gönlünü muhabbetini ve aşkını benim üzerime kıl…amin.

“Bismillahi’rrahmâni’rrahîm.”

“La şamhi-yâs” üç defa “Ya Temlîha” üç defa “Ya Barîyabûşa” üç defa sonra “inka-lebeti’l-ehcâ-ru ve’nkalebeti’l-eşcâru ve’n-kalebeti’l-arzû-ne ve’nkalebeti’s-semâvâtu ve’n-kalebeti’l-levha ve’nkalebeti’l-Kürsiy-yu ve’nkalebe-ti’l-arşu ve’nkalebeti’ş-şem-su ve innehüm ila Rabbihim le münkalibün. YaTalsetüş ya Talsûş izhebü bi kalbi’d-dînari kema inkalebe’l-leylü ve’n-nehâru ya hatife’l-ebsâr ihtafi’l-ebsâr, bi hakki Cebrail, Mîkaîl kebîrüküm ve İsrafil yesükuküm ve Azrail yecme’uküm ven tesharü e’ya-ne’n-nâzırîne ve aktır-ühum “ve cahu bisihrin azîm”. Kezalike eyyühe’l-huddâm en-tes-harû e’yane’n-nâzirîne ve benî Âdeme ve benâti Havva.” Sonra orucun bitiminde azîmeti yedi defa oku. Böylece dinarlar Allah’ın izniyle insanların gözünde başka görülür olur.

Gelen Aramalar:

  • uzaktaki sevgiliyi kendine bağlamak

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir