sırılsıklam aşık etme duası

Kamer’in hevaiyye burçlarından birinde Utarit ile muttasıl olduğu bir gecede ateşe konulmamış bir kerpiç parçası üzerine 1111 ile celbini istediğin adamın ve annesinin adını yazıp, Hamru’l-Keracim denilen buhur ile tütsüledikten sonra üzerine 1000 defa şu ayetleri (Bakara148,Yasin53) okur ve halk arasında tanınmış ismiyle hitab ederek çağırırsan o şahıs nerede olursa olsun aşık bir şekilde derhal gelir.

“Bismillahi’rrahmâni’rrahîm.

İnnallahu yümsi-kü’s-Semâvâti ve’l-arzi en tezûla vele im zâleta in emsekehüma men ehadün min ba’dihi. İnnallahe kâne halîmen Gafûra. Kâlû ya zelkarneyni inne ye’cûce ve me’-cûce müfsidûne fi’l-arzi. Fema’staü en yezharühu ve-ma’stetaû lehü nekba…” Azimet tamam oldu. Bunu Cumartesi günü Zühal saatinde yazmalısın. Yazarken yanında mavi mukte ve amber tütsüsü bulunmalıdır. Yazarken şunu söyle:

“Uktülû fülan bin fülâne vav tı sîn li sevtın sîn el-mütevekkilûn bi sa’ati’l-leyli ve’n-nehhar ve bi hürmeti el-melekü’r-rûhanî rûsâyil” bunun ile yedi defa kasem et. Sıhhati tecrübe edilmiştir. Allah için olsun bunu israf etme. Basit şeyler için de kullanma, en iyisini Allah bilir.

sevdiğim bana geri dönsün duası

Ya şedidel batşi 660 kez arkasından

fi kulübihim maradun fe za dehum fılan bınti fılan (bayansa fılan bıntı fılan) allahu murada ve lehum fılan bınti fılan (bayansa fılan bıntı fılan) azabun elimun bi ma kanü yekzibüne bi hakkı ya kahharül kabıdül şedidel batşi seriül mücibu (tek kez okursun…)

erkek bayana okursa binti diye okuyacak
bayan erkeğe okursa ibni diye okuyacak.

geri dönmesi amaçlı yapacaksanız,660 kere Ya sedidel batsi dedikten ardından ardına konuda yazılan duayı oku ardından deki; matlub(başka bir deyişle sevdiğin birey)’un adını söyle,adam ise filan ibni kadın ismi,
kadın ise filan binti kadın ismi,bana dönsün,beni görmezse 7 kat endamı ızdırap içerisine girsin,aklından çıkmayayım,bana dönmezse ızdırabı dinmesin dersin,dönmesi amaçlı bunu söyle derim,doğrudan pişman olsun dersen yalnızca bizzat kendine pişmanlık yapar bir yandan bu zikir tek sürü keskindir haberin olsun hızlı meblağ..güle güle kullan..selametle..

Yukarıdakı duayı denedım fakat 3 sene nce bosandıgım esım gerı dondu halbukı ben sevgılımın gerı donmesını ıstıyordum acaba ne amaçla boyle bır etkı yapmıs olabılır bana bılgı verebılecek bırısı varmı arkadaslar????

sonrada,
Aşağıda yazan duayı denedim bakalım olacakmı olursa sizlerle paylaşacağım.

çok gösterişli geriye dönmeye mecbur eder

nereye gittiği belli olmayan sebebsiz terk eden eşi geriye getirmeye mecbur kılmak amaçlı tenha tek yere çekilerek 17 kez aşağıdaki ayet okunur
kul uhiye ileyye ennehusteme ‘a neferun minelcinni fekalu inna semi’na
kur’anen ‘aceben yehdi ilerruşti feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden ve ennehu te’ala ceddu rabbina mettehaze sahibeten ve la velede
ve ennehu kane yekulu sefiyhuna ‘alellahi şetatata
3 yasin 3 ayetel kürsi 41 kez tebbet suresi okunacak
okuma işlemleri bitince niyet duası edilecek
fa’lem ennehu la ilahe illallahu ya rahmanü fettehizhü vekilen ve kanellahü alimen hakima allahümme heyyic kalbe filan ibni/binti filan üstelik yercia ila
mehallihi bihakkı kelamikel kerim ve bi hakkı esmaikel izam ve birahmetike ya erhamerrahiminla feta illa ali la seyfa illa zülfikar.

etkileme duası

Bir kişi etkileme ilgisini çekmek yada her hangi bir kadının sizin çekici görmesini sağlamak için

aksamlari gec vakitlerde 22 23 lerden sonra yani güzel bir abdest alincak ve önce 3 salavat sonra 1 fatiha okuyun ardindan yasini okumaya baslayin ve 58. ayte gelince duraklayin ve niyetinizi söyleyin filancidan dogma filanci bana geri dönsün diye sonra devam edinn ve bitirin. bitirdikden sonra yine 3 salavat ile dileginiz söyleyin.

ben kendim cogu kes yaptim ve her seferinde cekebiliyordum o kisiyi kendime yani konusmuyorsa konusuyordu illaki bir isik geliyordu. tek kiside yapmadim farkli kisilerde yaptim ve inanin gercekden oluyor. okuma süresi 3 ila 7 gün arasinda degisir. bende her seferinde 3. kez okumamdan sonra hemen ertesi gün oluyordu. zamaninda bu degerli terkipi aldigim kisi 3 kezde 90 % demisdi ve gercekden oluyor yani. söylemesi benden denemesi sizden.

Bağımlılıktan kurtulma duası

iÇKİ,KUMAR VE HER TÜRLÜ KÖTÜ ALIŞKANLIKTAN KURTULMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ DUA SÜREKLİ OLARAK OKUYABİLİRSİNİZ

Erkek ve dişi üst üste binmiş iki kurbağayı al ve çelik bir tel ile birbirjne bağla. Sonra iki dirhem al ve her birinin ağzına bir dirhemi koy. Beraberinde şu tılsımı da yaz ve dinarla birlikte doğuya doğru akan bir nehrin kenarına ve her birni nehrin bir tarafına göm. Yedi gün bekle. Onlardan birisi gidecektir. İyi bilki onlardan giden sahibine gitmiştir. Geriye kalanı ise bir hokkanın içerisine koy ve yüksek bir yerde sakla. Alış verişini bu dinar ile yap. her defasında bunun sahibine geri döndüğünü göreksin Allah’ın izniyle. Yazacağın tılsım şudur:

ya eyyühellezine amenü innemelhamru vel meysiru vel ensabüvel ezlamüricsün min amelişşeytani fectenibühü lealleküm tüflihun innema yüriydüş şeytanü en yükaa beynekümül adavete vel bağdaefil hamri vel meysiri ve yesuddeküm an zikrillahi ve anis selati fehel entümmüntehun.ve etıyullahe veetıyur rasule vahzeru fein tevelleytüm falemu ennema alaresunlinel belağulmübin.allahümme huzhubbül hamri vel meysiri bi hakkı kelamukel kadim ve rasulikel kerim ve bi elfi elfin la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.vebi hakki muhammet mustafa sallallahü aleyhi ve sellem

Sevgiliye dualar

Sevdiğniz insanın saçına aşagıda iştirak eden duayı 21 kere okuyup üstünde taşıyana matlup kocaman tek sevgi ve aşk duyar. Saçını bulamayan birey yakında ise hissettirmeden 21 kez okuyup o bireyin yüzüne hissttirmeden üfürüse benzer tesiri görür. Uzakta yanına yaklaşamdıgı birisi ise o insanın hayalini göz önüne getirip niyet üzere okusa ve bu duaya 21 zaman aynı ritimde devam etse muradı hasıl olabilir . Duada ısrar edin. Bizde hangi biçimde olursa olsun 21 zaman bu duayı 21 kere okuyalım. Tek Sürü az tek zamanda karşınızdaki insanın sizlere karşın hareketlerinin değiştiğini görürsünüz.
Bismillahirrahmanirrahim huvel kadirü vel kahirun hemudin el cebbar ya hayyu ya kayyum ya rabbim.
21 kez okuduktan ardından ya rabbi falan oglu ya da kızı falanın aklını gönlünü muhabbetini ve aşkını benim üzerime kıl…amin.

“Bismillahi’rrahmâni’rrahîm.”

“La şamhi-yâs” üç defa “Ya Temlîha” üç defa “Ya Barîyabûşa” üç defa sonra “inka-lebeti’l-ehcâ-ru ve’nkalebeti’l-eşcâru ve’n-kalebeti’l-arzû-ne ve’nkalebeti’s-semâvâtu ve’n-kalebeti’l-levha ve’nkalebeti’l-Kürsiy-yu ve’nkalebe-ti’l-arşu ve’nkalebeti’ş-şem-su ve innehüm ila Rabbihim le münkalibün. YaTalsetüş ya Talsûş izhebü bi kalbi’d-dînari kema inkalebe’l-leylü ve’n-nehâru ya hatife’l-ebsâr ihtafi’l-ebsâr, bi hakki Cebrail, Mîkaîl kebîrüküm ve İsrafil yesükuküm ve Azrail yecme’uküm ven tesharü e’ya-ne’n-nâzırîne ve aktır-ühum “ve cahu bisihrin azîm”. Kezalike eyyühe’l-huddâm en-tes-harû e’yane’n-nâzirîne ve benî Âdeme ve benâti Havva.” Sonra orucun bitiminde azîmeti yedi defa oku. Böylece dinarlar Allah’ın izniyle insanların gözünde başka görülür olur.

evlilik için dua

Sevdiğiniz bir kişi ile evlenmek nişanlınız ile çabuk evlenip aranızı bozmak isteyen kişilerden kurtulmak amacıyla aşadaki dua devamlı olarak okuyabilirsiniz

Salavat-ı mecule
günde 51 kez abdestli veya abdestsiz okunabilir
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin salaten tehullu biha ukdeti ve tüferricü biha kurbeti ve tekzi biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim

“Lem yekün’il-lezîne keferû min ehli*! kitabi ve’l-müşrikîne münfekkîne” Böylece gemi sefere çıkmaz, çıksada inşallahu teâlâ maksadına ulaşmaz.

sevdiğim benden ayrılmasın duası

Sevdiğiniz kişi kendinize bağlamak onu kendinize deli gibi aşık etmek için aşağıdaki dua sürekli olarak okuyabilirsiniz.Birisini dargın olan eşler içer ve digeri de beraber kaldıkları evin kapısı üzerine koyulursa aralarında ki geçimsizlik ortadan kalkar.Muhabbetleri çogalır.

Kul in-küntüm tühibbunellahe fettebiuni yuhbibkümüllah*
felemma raeynehu ekbernehu ve kata’ne eydiyehünne,haşa lillahi ma-haza beşaran inne haza illa melikün kerim.Yühibbunehüm kehubbillah.Vellezine amenu eşeddü hubben lillah.Velev yerallezine zalemu iz yeravnel azabe ennel kuvvete lillahi cemia*
Kad şeğafeha hubban*
Ve elgaytü aleyke mehabbeten mini.Ve litüsnea ala ayni*
İnneke ala külli şey-in kadiyr*
Birahmetike ya erhamerrahimin*
Ve bi elfi la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim*

Büyü Nedir Falmıdır

İnsanlar ve büyü, bu sözün anlamı insanların var olmasından itibaren, genelinde anlamsız bile olsa, büyülerin, muskaların, mühürlerin ve buna benzer şeylerin bir anlam da hurafi inanışları, mistik düşünceleri taşısa bile tarihsel inançlar ve gelenekler süresi içerisinde yerini almıştır. Bu durum eskiden günümüze kadar olan tüm toplumlarda ve medeniyetlerde çok önemli farklılıklar göstererek varlığını sürdürmüş ve de sürdürmekte devam etmektedir.

Bu önemli farklılıkların nedeni ise, çok tanrılı dinlerin olduğu eski çağlarda canlıların var olduğu ve yaratılmış olduğu düşüncesinin hakim olmasındandır. Oysa tek tanrılı dinlerin olduğu çağımızda, canlıların ve evrenin yaratılmış olduğu inancı geçerlidir. Bu durumda büyülerle uğraşan kimselerin dini inançlarının, geleneklerinin, manevi kimliklerinin oldukça güçlü olmasından kaynaklanmaktadır.