Sevdiğin Seni Araması için Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Allahüme ya Alimü ya azimü ya Rahmanü ya Rahimü ya Kadduru ente rabbi ve ilmike hasbi feni`mer rabbü rabbi ve ni`mel hasbü hasbi tensuru men teşaü ve inneke entel azizür rahimi,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve es`elükel azameti fil harekatı vessekanati vel kelimati vel iradati vel`hatarati minneş şeküri kane vezzununi vel evhami zülzilü zilzalen şediden,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve iz yekulül münafikune vellezine fi kulubihim meradün ma vaedenellahü ve resuluhu illa gururen,
ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru veftah lena feinneke hayrul fatihin vağfir lena feinneke hayrul ğafirine.Verhamna feinneke hayrur rahmine.Sebbitna vensurna ve sehhir lena haza emri ve sahharel bahreyni li musa ve
sahharatil cibalü vel hadidi li davüder rihı vel cinni vel insi li süleymani ve sehharetis sekaleyni Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem .Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve sehhır lena küllün fil bahri hüve leke fil ardi vessemai vel mülki vel meleküti külle şey in bimakesebet bi hakkı kaf ha ya ayn sad
Vensurna feinneke hayrun nasırine verzukna ve ente

hayrur razikıyn.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü ve heb lena rihan tayyiben kema hiye fi ilmıke venşur aleyna min hazaini rahmetike verhamna biha hamlil keramati meas selameti vel afiyeti fid dünya vel ahireti Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü Allahümme yessir lena umürena mear rahati likulübina ve eydina vesselameti ve kün lena haceten fi seferina ve halifete fi ehlina vatmün ala vücuhi a`daina vemsehühüm kulübün
Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü şahetil vücuhü lil`hayyil kayyümü.ve kad habe men hamele zulmen .Ta sin mim ha mim ayn sin kaf,meracel bahreyni yeltekıyani beynehüma berzehun la yebğıyani.Ha mim ,ha mim,ha mim, el emru ve caen nasru fe aleyna la yünsarun.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddur.Bismillahirrahmanirrahim.Ha mim,tenzilül kitabi minallahil azizil alim.Ğafirüz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkabi.Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim
Bismillahirrahmanirrahim.Yühıbbunehüm kehubillahi.Vellezine amenü eşeddü hubben, lillahi velev yerallezine zalemü iz yerav nel, azabe ennel kuvvete lillahi cemian.Ve ennellahe şedidül azabi.Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaine Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru.Ya Ekramel ekramine,ve ya erhamer rahimine.Velhamdülillahi rabbil alemin.Amin.

7 adet gül yaprağına okunur ve yapraklar yakılır.

sevdiğimiz kişinin bizi sevmesi için dua

muhabbet için bu Esma i şerifleri 3000 kere oku sabru kararı kalmıya. İnanmıyan kafir ola[ ben demiyorum kitabın yazarı öyle diyor.] sakın 3000 den fazla okuma sevdiğin helak olur.Bu mübarek Esma nın cin çıkarmak için de acaip bir havası celilesi vardır. cinni çıkarmak çıkmasa onu helak etmek için 100 kere okuyup her okuyuşta havaya üfüresin adet tamam olmadan cin çıkar çıkmasa helak olur.Zinhar emanet olsun dekme kimseye okutmayasın.

3 gün boyunca okunur

BismillahirRahmanirRahim.

YA KADİRU YA ELLAH YA KADİMU YA ELLAH YA RAHMANU YA ELLAH YA RAHİYMU YA ELLAH YA KERİYMU YA ELLAH.

muska yaptirmak istiyorum

Sabaha karşı yatağından kalk abdest al ve tenha 1 odada (duvarlarda resim gib vs.. bişiler olmasın dikkat et) temzlik kurallarınıda dikkat edelim (üzerinizdeki elbiselerin temiz olması, odanızın temiz olmsı gerekir, lavabo ve banyoya yakın yerde olmazsanız iyi olur, odaya gelen koku varsa kötü koku gideriniz. bunu yaparken varsa elinizde imkan tütsü yakınız. (Cin elması olabilir) 2 rekat Allah rızası için namaz kıl sonra kıbleye karşı diz üzerinde 129 defa Ya Latif oku ve sonra sah namazın muntazır ol..sabah namazını bekle.. sbh namzını eda ettiten sonra şu duayı oku
“Bismillahirrahmanirrahıym (7defa) Allahü latıyfün (7defa) Allahümme müsahharüs semavatis seb’ı vel’eradıynes seb’a ve men fiyhinne ve aleyhinne sehhırli külle şey’in min ıbadike mimma fi berrike ve bahrike hatta la yekunü filkevni şey’ün müteharrikün ev sakinün ev samet ev natıkun illa sehhartehu biismikel latıyfil meknuni ya Allahü ya Hayyü ya Kayyumü innema emrühu iza erade şey’en en yekule lehü kün feyekunü. ilahi cudüke dülleni aleyke ve ihsanikekarribeni ileyke eşkuileyke ma la yahfa aleyke ve es’elüke ma la yüassir aleyke inne ılmeke hali yuğni an suali. Ya müferric anil mekrubi kürbehu ferric anni ma ene fiyhi ya men leyse biğai binfantazırhü ve la binaimin fe’vekızhü ve la biğafilin fezkürhü ve la biacizin femhilhü ya alimen bilcümleti ya ğaniyyü anittafsıyli kefa ılmüke anil mekali ve kefa keremüke anissüali in katı’ır recae illa minke ve habetil amale illa fiyke ve seddetit tariyka illa ileyke ya Allahü ya Semiy’u ya Basıyrü ya Kariybü ya Maciybü ığfirli verhamni birahmetike ya erhamerrahımiyne ve yessir li rizkıy ve sehhır li cemiy’a halkıke inneke ala külli şey’in kadiyrün. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ila alihi ve sahbihi ve sellim”

Sonra ellerini yüzüne sürüp Fatiha oku. Maksudun hasıl olur inşallah.. Tereddür etmeyiniz tecrübe edilmişltir.

Su ile yapılan büyüler

Aşk için su ile yapılan farklı bir büyüdür. bu büyü sayesinde istediğiniz aşkın sahibi olmak istiyor iseniz bu büyü sayesinde kısa sürede istediğinize kavuşacaksınızdır.

Genellikle suyla sembolize edilen duygular,büyünün işe yaramasınnda önemli rol alır

bir büyünün basarılı olması için;büyü yapanın duygularının yeterince acık olması gerekir.yani büyü yaparken,gerceklesmesini istediginiz sonuca dikkatinizi güclü sekilde yogunlastıramıyorsanız,büyü basarısız olabilir.eskiden beri duygularla baglantılı olan su,size en derin duygularınızla baglanmanız için yol acar.böylece ulasmak istediginiz büyünün gücüne acık olabilirsiniz.kovada veya dogal cevrede suya bakarken,duygularınızı yüzeye cıkartabilirsiniz.böylece,büyünüzü güçlendirip zenginlestirebilirsiniz.

ihtiyacımız olan malzemeler
yesil veya mavi örtü
seffaf cam kase
dogal su,(bir ırmaktan alınmıs veya yagmur suyu veya deniz suyu olabilir)
pusula
bazı cicek yaprakları

bir masanın üstüne,yesil veya mavi örtüyü serin.ortasına cam kaseyi koyun.kasenin içine biraz su koyun.iki parmagınızı suya batırın ve vücudunuzun ne cok su içerdiginin farkına varın.ıslak parmaklarınızla,alnınıza dokunun.sonra bir kac damla kuzey,güney,dogu,batı yönüne serpin.suya,biraz cicek yapragı atın ve onları yüzerken izleyin.pozitif düsündügünüz bir seyi aklınıza getirin ve ona odaklanın,mesela ailenize olan sevginiz.bu duyguların tam gücüne odaklanın eger bunlar sizi aglatırsa endiselenmeyin,bu cok normaldir.ve sonra su sözleri söyleyin

‘kalbimdeki sevgiden dünyaya sevgi yolluyorum’
bu kelimeleri söyledikten sonra cok rahatlayacaksınız.sonra suyu dısarı alın ve topraga dökün.

Kocaya istediğini yaptırma duası

Bir kişiyi tesir etmek istiyorsanız bu harika uygulamayı incelemeniz gerekiyor. 3 veya 7 gece okunacak bu duayı azimle aralıksız 7 gece okumanız tavsiyemdir. Allah kullarının hayırlı olan haykırışlarını bırakmayacaktır.

3 veya 7 gece 1000 defa ” kaf ha ya ayn sad ” okur ve yüzde 4 kerede aşağıda yazılı duayı kıraat edip matlubuna havale ederse hakkında okunan kimseye tesir eder, dilediğini yaptırır ve arzusunu kabul ettirir.

bismillahirrahmanirrahıym* allahümme inni es’elüke bi kafi kifayetike ve bi hai hidayetike ve bi yai yekıynike ve bi ayni ınayetike ve bi sadı sıdkıke en tüsehhıra liyes seb’al mülüker ruhaniyyete li yakdü haceti ve yüsehhıra li ruhan min ruhaniyyetihim yetemesselü li fülanebni fülanete ( burada kime tesir etmek istiyorsan onun ismini zikir et ) ala sıfati ve hey’eti ve künyeti fülanibni fülanete ( kendini veya görünmesini istediğin kimsenin ismini zikir et ) ecibü eyyetühel ervahur ruhaniyyetü vemdü ila fülanibni fülanete ( burada kime tesir etmek istiyorsan onun ismini söyle ) vahrikü kalbehü vatmisü ala besarihi vaklikühü ve heddidühü ve’mürühü li rücüın ila mehalli fülanin hadıan zelilen ve illa yürselü aleyküma şüvazun min narin ve nühasün fela tentesıran* innet taate lillahi ve li esmaih*

kocayı köle etme duası

Bu duada yine elyazması bir eserdendir
Muhabbet için her kim inanmazsa. Olur nazu bullah
3 gün sabah namazından sonra hiç kimseye söylemeden
100 kere oku.
Dua budur
Bismillahirrahmanirrahim
Ya kadim ve sallallahü ala seyyidina Muhammed ve alihi ecmain

Eski Sevgili İle Tekrar Beraber Olmanın Yolları

eskisevgiliyi2

Eski sevgiliyle yeniden birlikte olmak oldukça zor bir iştir. Bu zor işe kalkışmadan önce gerçekten onunla yeniden birlikte olmak istediğinizden emin olmalısınız. Eğer onda size çekici gelen birşeyin olduğunu düşünüyor ve gerçekten eski sevgilinizi geri kazanmak istiyorsanız, ilk olarak eski ilişkinizin bir değerlendirmesini yapmalısınız. Onunla ilişkiniz süresince ilişkinizin istikrarını ve sağlığını bozan ve ayrılmanıza neden olan sebeplerin ne olduğunu iyi belirlemelisiniz. Bu değerlendirme kesinlikle onu suçlama  yada onu haksız görme işlemi değildir. Bu değerlendirme, işe nereden başlayacağınızın değerlendirmesi olacaktır.

cropped-whatsup-medyumolcay.jpg

Birçok ilişkinin bitmesi belirli sebeplere bağlı görünmez çoğu zaman. İlişkideki genel uyumsuzluk bahane edilir ilişkiyi bitirmek için. Aslında gerçek bu değildir. İlişkinin bitmesinde mutlaka ve mutlaka belirli bir sebep yada sebepler vardır. Ancak kimi zaman kişi kendisine yada karşısındakine gerçeği ifade edemediği için sebepsiz yere öylece bitiverir ilişki. Bundan dolayı eski sevgiliyle yeniden ilişki kurmak isteyen kişi olarak siz, daha önce sevgilinizle neden ayrıldığınızı genel sebeplere bağlamadan iyi analiz etmelisiniz. Burada elde edeceğiniz sonuçlar, eski sevgilinizi geri kazanmanızda oldukça etkili olacaktır.

Eski sevgilinizle ayrılık sebeplerini net olarak belirledikten sonra yapacağınız şey onunla iletişime geçmek olacaktır. Kişiden kişiye değişmekle birlikte, genellikle direkt olarak onun karşısına çıkıp yeniden beraber olmayı teklif etmek muhtemelen işe yaramayacaktır. Bunun nedenleri, ya eski sevgilinizin sizi hala terkettiği o kişi olarak algılaması, ya da halen sürmekte olan bir ilişkisi olması olabilir. Bu tip sorunlarla karşılaşmamak için eski sevgiliyle iletişime geçerken ince bir strateji belirlemelisiniz. Herşey yavaş, doğal ve sağlıklı ilerlemelidir.

Eski sevgilinizle iletişime geçmek için sosyal medyayı kullanabilirsiniz. Eminim eski sevgilinizin bir FaceBook hesabı vardır.  Aranızda her ne yaşanmış olursa olsun, FaceBook üzerinden ona basit ve kısa bir mesaj göndererek onunla iletişime geçmenin ilk adımını atabilirsiniz. Mesajınız aşağıdaki gibi olabilir;

Merhaba XYZ (XYZ yerine eski sevgilinizin adını yazın),

Aramızdaki tüm kırgınlıkları unutup sana bir “merhaba” demek istedim.  Umarım herşey yolundadır.

Sevgilerimle,
ABC (ABC yerine kendi adınızı yazın)

Yukarıda da söylediğim gibi bu basit ve kısa mesaj kesinlikle eski sevgilinizin dikkatini çekecektir. Eğer bu mesajınıza cevap gelmezse, muhtemelen eski sevgilinizin bir sevgilisi var yada size hala çok kızgın olduğu için sizinle görümek istemiyor demektir. Bu durumda eski sevgilinizi geri kazanmak için bir müddet daha bekleyip, doğru zamanda tekrar atağa kalkmalısınız. Eğer bu mesajınıza eski sevgilinizden cevap gelirse, onu geri kazanmak için doğru yoldasınız demektir. Eski sevgilinizin size gönderdiği mesajın içeriği her ne olursa olsun, cevaben yazacağınız mesajlar oldukça nazik, kibar ve saygı çerçevesinde yazılsın.

Ortamı ısıtmak için gidişata göre 3.- 4. mesajdan sonra beraber paylaştığınız eski güzel anılarınızdan bahsedebilirsiniz. Böylece mesajlaşmalar gitgide daha samimi olacak ve flörtleşme moduna gireceksiniz. Artık ona açılmanın uygun zaman olduğunu hissettiğinizde, onu dışarıda bir yemeğe davet edebilir veya düşüncelerinizi paylaşmak için onu telefonla aramak istediğinizi söyleyebilirsiniz.

Onunla konuşurken, onu çok özlediğinizi, hayatınıza giren hiç kimsenin onun yerini dolduramadığını, onu kaybettikten sonra çok pişman olduğunuzu ama ona geri dönmekte gururunuzun size engel olduğunu söyleyebilirsiniz. Daha önce sevgilinizin sizi neden terkettiğini, yada bu ilişkinin neden bittiğini iyice analiz etmiş ve sebepleri doğru şekilde belirlemiştiniz. Konuşmanız sırasında bu analiz sonuçlarını kullanarak, söylemleriniz ve davranışlarınızla artık sevgilinizin sizi terketme sebeplerini birşekilde ortadan kaldırdığınızın hissini vermelisiniz. Örneğin, sevgiliniz sizi ona yeteri kadar vakit ayıramadığınızdan terketmiş ise, cümleleriniz arasında “artık işlerinizi yoluna koyduğunuzu ve kendinize ve sevdiklerinize yeteri kadar vakit ayırabildiğinizi” söyleyebilirsiniz. Konuşmanızda, lafı çok fazla dolandırmadan, yeniden onunla birlikte olmak istediğinizi söyleyin. Bunu söylerken samimi ve özgüvenli davranın.

Unutmayın, eski sevgilinizi size geri döndürecek sihirli bir formül yok. Eğer onu gerçekten geri kazanmak istiyorsanız, bunun için emek vermelisiniz. Onunla ilişkinizin neden bittiğini iyi analiz etmeli ve ilişkinin bitmesine neden olan sebeplerin artık üstesinden geldiğinizi ona hissettirmelisiniz.

Sizi Terkeden Kız Arkadaşınızı Geri Kazanmak İçin Yapacağınız Konuşma

eskisevgiliyi

Kız arkadaşınız sizi terk etti. Ancak siz onu çok seviyorsunuz ve tekrar size dönmesi için onunla konuşmayı düşünüyorsunuz. İyi bir konuşmacı olmadığınızdan, muhtemelen kız arkadaşınızın sizin söylediklerinizden etkilenmeyeceğini düşünüyorsunuz. Eğer böyle bir durumdaysanız, aşağıda yazdıklarım tam ihtiyacınız olan şeylerdir.

cropped-whatsup-medyumolcay.jpg

Öncelikle bilmeniz gereken şey, sebepsiz yere kız arkadaşınızın sizi terk etmediğidir. Eğer kız arkadaşınız sizi terketmiş ise, kız arkadaşınız açısından ilişkinizde doğru gitmeyen şeyler var demektir. Aksi halde hiç kimse istikrarlı ve sağlıklı yürüyen bir ilişkiden vazgeçmek istemez.İlişkinizde doğru gitmeyen şeylerin olması, sizin bu ilişkiyi kurtaramayacağınız anlamına gelmemektedir. Kız arkadaşınızla olan konuşmanızda doğru bir strateji belirleyip, bu strateji ile hareket ederek kız arkadaşınızı kısa süre içinde geri kazanabilirsiniz.
Stratejinizi belirlerken ilk yapmanız gereken şey, kız arkadaşınızın sizi niye terkettiğini doğru şekilde saptamaktır. Kız arkadaşınızın sizi terketme sebebi, sizin onu aldatmanız, sıklıkla yalan söylemeniz, ona ilgisiz davranmanız veya bunun gibi şeyler olabilir. Bu tip durumlarda sizi terk etmiş olan kız arkadaşınızla konuşurken ondan mutlaka özür dileyin. Yaptığınızın büyük bir hata olduğunu, asıl amacınızın kız arkadaşınızı incitmek olmadığını, son derece üzgün olduğunuzu ve bir daha böyle bir hatanın gerçekleşmeyeceğini kendisine samimi duygularınızla ifade edin. Konuşmanız içerisinde onu ne kadar çok sevdiğinizi birkaç defa tekrarlayın.
Konuşmanız sırasında, neden böyle bir hata yaptığınızı ve ilişkinizin neden sağlıklı ilerlemediği hakkındaki düşüncelerinizi kız arkadaşınıza söylemenizde fayda olacaktır. Örneğin, bu hatayı yapmanızda kız arkadaşınızın da suçu olduğunu düşünüyorsanız, bunu ona onu incitmeden söyleyin. Ancak bu durumu kesinlikle karşılıklı suçlama haline getirmeyin. Eğer konuşmanız karşılıklı suçlamaya dönüşürse, bundan hiç kimse fayda sağlamayacağı gibi, işler daha da kötüye gidebilir.
Konuşmanızın içeriğini belirlerken odaklanmanız gereken şeyler; kız arkadaşınızın sizi terketmesine neden olan hatanız, bu hatadan ötürü pişmanlığınız, bu hatayı bir daha tekrarlamayacağınız, ilişkinize doğrudan zarar veren sebepler ve çözümleri, onu ne kadar çok sevdiğiniz ve birlikte her sorunun üstesinden gelebileceğiniz konular olmalıdır. Bunun dışındaki konuşma içeriği sadece boşa vakit geçirmek olacak ve samimiyetsiz görünmenize neden olacaktır.
Konuşmanızı sakin, kendinen emin, özgüveni yüksek ama naif ve en önemlisi samimi bir şekilde gerçekleştirin. Burada sakin olmanız, kız arkadaşınızın da sakin ve normal bir ses tonuyla konuşmasını sağlayacaktır. Kendinizden emin olmanız, söylediklerinizin doğru olduğu mesajını kız arkadaşınızın bilinçaltına gönderecektir. Özgüvenli ama naif oluşunuz, sizin daha çekici ve olgun görünmenizi sağlayacak, kızarkadaşınızın bilinçaltına sizi daha fazla zorlamaması için baskı yapacaktır. Samimi oluşunuz ise, bütün bu sorunları aşıp onunla yeniden istikrarlı ve sağlıklı bir ilişki kurmak istediğinizi gösterecektir.
Unutmayın, kız arkadaşınızın size geri dönmesini sağlayacak sihirli bir formül yok. Kız arkadaşınızın sizi neden terk ettiğini iyi anlamaya çalışın. Terkediş sebebini onun bakış açısıyla değerlendirin ve ne yaparsanız bu sorunun çözüleceğini iyi düşünün. Herşeyden önemlisi, gerçekten samimi olduğunuza kız arkadaşınızın inanmasını sağlayın.

Eski Sevgilinin Aramasının Sebebi Nedir?

Eski sevgiliniz sizin acı çektiğinizi bile bile sürekli sizi arayıp kendi hayatından bahsedebilir, sizin ne kadar acı çektiğiniz ile ilgili bir şeyler söyleyebilir. Siz tam onu unutmuşken kendini tekrar hatırlatmak isteyebilir. Burada eski sevgilinizin ne yapmak istediğinin yüzde yüz bir cevabı olamaz. Ancak bunun birkaç sebebi olabilir. Eski sevgiliniz sizi arayarak hala ona duyduğunuz sevgiyi devam ettirip ettirmediğinizi, umursadığınızı veya hala ondan bir şeyler sizde kalmış olup olmadığını kontrol ediyor olabilir. Eğer aradığında böyle bir şeyler olduğunu belirtirseniz o ne zaman isterse yanımda olacak düşüncesiyle telefonu kapatacaktır.

Sizi terk ettiği ve size acı çektirdiği için vicdan azabı çekiyor olabileceğinden sizi arayarak arkadaş olabileceğinizin mesajını vermeye çalışıyor olabilir. Sizden onu hala sevdiğiniz mesajını aldığında kötü bir duruma düştüğünde sıcak bir liman olarak görüyor olabilir. Yalnız kaldığı zaman size sığınacaktır. Belki size geri dönmek istiyor ve hayatında kimse olmadığını yineleyerek söyleyerek sizinle tekrar çıkmak istiyor olabilir. Bunlar birer ihtimaldir ama eski sevgilinin sizi hangi amaçla aradığını ancak kendisi bilebilir. Siz bu aramaların bitmesini veya devam etmesinin kararını vermeli ve kendinize sormalısınız. Gerçekten tekrar birlikte olmak istiyorsanız ya da artık onu hatırlamak istemiyorum diyorsanız bu işin sonuna noktanızı koymalı ve kararı vermelisiniz.

Kendinize karşı dürüst olmalı ve ne istediğinizi bilmelisiniz. Eğer onunla artık görüşmek istemiyorsan bunu söylemeli veya en azından telefonlarını açmamalısın. Eğer kız arkadaşının bu yaptırımları yapmasına izin verirsen her geçen gün kendine daha kızgın ve kullanılmış muamelesi yaparsın. Kendi kararlarınızı verin ve kimsenin oyuncağı olmayın. İstediklerinizi elde edin. İstemiyorsanız tek noktayla işi bitirin ve alternatif bırakmayın.

Aşk Acısından Kurtulmak Ve Eski Hayata Geri Dönmek

Ayrılık sonrası aşk acısından kurtulmak ve eski hayata geri dönmek ayrılık sonrası çekilen acı ve yaşanan sorunlar çok zordur.Fakat daha zoru olan ayrılık sonrası yaşadığınız acıdan kurtulmaktır. Hele ki çabalamalarınıza rağmen geri dönmeyen bir sevgiliniz varsa bu hal sizin için daha zorlaşmış olabilir.

Ancak siz takip etseniz de etmeseniz de kıp giden bir hayat var ve bu hayatı bir yerinden yakalamak zorundasınız. Daha birçok acı yaşayacak ve bundan her defasında kurtulmasını öğreneceksiniz. Hayatınıza kaldığınız yerden devam etmeli ve hayatınıza yeni şeyler eklemelisiniz. Ayrılık acısı içerisinde eski sevgilinizi geri getirmek çare olmayabilir ama normal bir yaşantıya geçtiğinizde bu daha normal bir hal alacaktır.

Kendinize güvenmek ve kararlı olmak sizin acıdan kurtulmanıza ve yeni hayata merhaba demenize çok yardımcı olacaktır. Kendinizi güçlü göstermeli ve öyle olmalısınız. Kendinize güvenmeniz sizi daha çekici hale getirecektir. Genelde aşk acısı çeken insanlara ya az yer ya da daha fazla yer. İkisi de çok yanlıştır, sağlıklı beslenerek hem kilolarınıza dikkate etmelisiniz hem de daha sağlıklı bir vücuda sahip olursunuz. Yaşanan birkaç olayda ağlama krizlerine girmektir. Böyle durumlarda ağlamak normaldir. Ancak fazlası size hem fiziksel hem de psikolojik açıdan çok zararlı olur ve asabi, çekilmez bir insan olursunuz. Her şeyi yerinde ve kararınca yaşamak önemlidir.

En önemli erdemlerden biri olan affetmek sizin aşk acısından kurtulmak için duygularınızdan kolaylaştıracak en önemli etkendir. Yaşadığınız olumsuz olayları ve o kişinin sizin üzerinizde bıraktığı etkileri tekrar tekrar yaşamamak için affetmeniz ve unutmanız gereklidir. Bu sizin için çok iyi olacaktır. Yani karşınızdaki kişi için değil kendiniz için affetmelisiniz. Ayrılık sonucunda suçluyu karşı tarafta aramamalı, kendi suçlarınızı ve hatalarınızı bilerek ders çıkarmalısınız. Hatalarınızı tarafsız bir şekilde belirlemeli ve kendinizi sorgulamalısınız.

Bunlara dikkat etmeniz sizi şu anki durumunuzdan kurtaracak ve hatta eski sevgilinize kavuşmanızı bile sağlayacaktır. Bir şeyler elde edebilmek için çalışmanız ve daha iyi konumlara gelmeniz gereklidir. Bulunduğunuz durumdan kurtulmak için biraz gayret göstermelisiniz.