Bir Kadını kendine bağlamak için dua

Bir kişinin dilini ve bütün bedenını baglamak dilersen hemen o saat abdestli bir şekilde karşısında yazacagım duayı o na karşı 1 defa oku ona karşındakine üfür biiznillah teala dili ve cümle bedeni baglanır kendi tarafımdan denenmiştir bismillahirrahmanirahim üskün ve bikudretillahi üskün ve biizzetillahiüskün ve biazametillahi üskün ve bicelalillahi üskün ve muhammed resullahi sallallahu aleyhi vesellem üskü tum tum tum emmen emmen emmen billahil meliki vahidil kahhar. amin konularımı başka siteye yazanlara hakım haram olsun

Bişeytahın Şeytahın Feytahın Feytahın Şettin Şettin Şemtayulin Şemtayulin Tayrin Tayrin Keluşin Keluşin azemtü miner rahmanirrahimi ila mülükül can veş şeyatıni eyne Inakı eyne Dehakan eyne Kelaşin eyne Kebaşin eyne sahibül bağleted dehmen eyne Hamidül mahtufun eyne Müzhib ve evladihi ve cünüdühü eyne Mürreh ve evladihi ve cünüdühü eyne Ahmer ve evladihi ve cünüdühü eyne Bürkan ve evladihi ve cünüdühü eyne Şemhüreş ve evladihi ve cünüdühü eyne Ebyad ve evladihi ve cünüdühü eyne İblisün ve evladihi ve cünüdühü azemtü aleyküm eyne ma küntüm fi maşarikul ardı ve meğaribüha ve semaiha ve berriha ve bahriha bi hakki hazihil esmail meknuniyyeti aleyküm in küntüm sadikıne ukadtüke ya urusü ve sefahtüke ya urusehü bihakki Akşin Akşin Ayusin Ayusin Tartakuşin Tartakuşin a’kıd ya iblisün errumi bi hakki emrike ve seyyidike ve mevlake ve mehyeşeke ve mahyeke saryeteke ve lem tahyal ğayli kataltüke akadtüke selasemieti ve süttun irkan vel ırkullezi beyne ayneyke ve aslihü beyne fehazeyke in kame ünsa ve in nasebtü bihin neva. Ve hıle beynehüm ve beyne ma yeştehüne kema füile bi eşyaıhim min kablü innehüm kanü fi şekkin merib. Em ebramü emran fe innema mübrimin. Ve meliseti ve leyleti muzlimeti ve meşyeti bila ana’.

Siyah bez üzerine yazılacak Tılsımat ta budur:

kadini-baglama-duasi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir